Algemene voorwaarden kinderen

 • Tijdens de kindervakantieweek kunnen de kinderen vies worden. Zorg er daarom voor dat
  uw kinderen makkelijk zittende kleding aan hebben die vies mag worden.
 • Wij gaan er vanuit dat er in geval van nood altijd iemand te bereiken is op een van de
  door u opgegeven telefoonnummers.
 • Als uw kind extreme heimwee krijgt of ziek wordt gaan wij er vanuit dat wij u kunnen
  bereiken via een van de door u opgegeven noodnummers en gaan we er vanuit, zeker in
  geval van ziekte, dat u uw kind komt ophalen.
 • Wij adviseren om geen telefoons, mp3’s, iPods of andere technologische hoogstandjes
  mee te nemen.
 • Zowel het bestuur als de organisatie van de Stichting KVW Nuenen kunnen niet
  aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van persoonlijke
  eigendommen.
 • Zolang de betaling voor de inschrijving van uw kinderen niet is voltooid, staat uw kind
  officieel ook niet ingeschreven. Als er voor de uiterste betaaldatum niet is betaald, kan uw
  kind dus helaas ook niet meedoen.
 • Als uw kind eenmaal ingeschreven is en u wilt het daarna toch nog annuleren geven wij
  helaas geen geld terug.
 • Tijdens onze activiteiten maken wij leuke foto’s die gebruikt kunnen worden voor onze
  folder, de Nuenense krant, de website en als sfeerimpressie op bijv. een Koningsmarkt of
  op basisscholen. De foto’s op de website worden afgeschermd met een wachtwoord wat
  alleen de ouders en vrijwilligers krijgen.
 • Wij willen er graag met zijn allen een zo leuk mogelijke week van maken. Wanneer een
  kind gedrag vertoont waar kinderen en/of vrijwilligers hinder van ondervinden, wordt er
  contact opgenomen met de ouders. Hierover gaan we dan in gesprek, maar in hele
  ernstige gevallen kan dit tot uitsluiting van de kindervakantieweek leiden. Wij gaan er
  natuurlijk niet vanuit dat dit nodig is.
 • Wij gaan er dus ook vanuit dat kinderen respect tonen naar elkaar en naar onze
  vrijwilligers, dat kinderen niet schelden, pesten en/of vechten met elkaar.
 • Wij gaan er vanuit dat de kinderen meehelpen om het terrein netjes te houden. Gooi dus
  al je rommel in de daarvoor bestemde prullenbakken.
 • Vul het inschrijfformulier voor uw kind graag zo volledig mogelijk in en geef ook aan bij wie
  uw kind graag in het groepje wil en bij wie liever niet. Dan kunnen wij proberen om hier zo
  goed mogelijk rekening mee te houden, echter is dit natuurlijk geen garantie. Vergeet ook
  niet eventuele bijzonderheden van uw kind op te geven, dan kunnen we daar rekening
  mee houden als we leiding bij de groepjes gaan plaatsten.